Sence of Coherence (SOC)

0

Autorem tohoto termínu je lékař Antonovský, který se ve svých pracích zajímal o vztah mezi zdravím, stresem a zvládáním obtíží.  Ve své teorii navazuje na podněty existenciální a humanistické psychologie. Ve svých výzkumech zjišťuje, co ovlivňuje náchylnost člověka ke konkrétním chorobám.

Studie prováděl na skupině respondentů, kteří prošli fašistickými koncentračními tábory. V rozhovorech s těmi, co přežili, hledal charakteristické znaky, které měli společné.  Výsledky své práce shrnul do pojetí nezdolnosti – tzv. Sence of Coherence.  Nejčastěji je do češtiny tento pojem překládán jako „smysl pro soudržnost“, „smysl pro integritu“.

Previous article Self-efficacy
Next article Typologie nezaměstnaných
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.