Sence of Coherence (SOC)

0

Autorem tohoto termínu je lékař Antonovský, který se ve svých pracích zajímal o vztah mezi zdravím, stresem a zvládáním obtíží.  Ve své teorii navazuje na podněty existenciální a humanistické psychologie. Ve svých výzkumech zjišťuje, co ovlivňuje náchylnost člověka ke konkrétním chorobám.

Studie prováděl na skupině respondentů, kteří prošli fašistickými koncentračními tábory. V rozhovorech s těmi, co přežili, hledal charakteristické znaky, které měli společné.  Výsledky své práce shrnul do pojetí nezdolnosti – tzv. Sence of Coherence.  Nejčastěji je do češtiny tento pojem překládán jako „smysl pro soudržnost“, „smysl pro integritu“.

Previous article Self-efficacy
Next article Typologie nezaměstnaných
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.