Sexuální obtěžování

0

Sexuální obtěžování je forma diskriminace na základě pohlaví, která je úzce spojená se sociálními rolemi mužů a žen a mocenskými vztahy. Pachateli jsou zatím zejména muži. Sexuální obtěžování je vážný problém, který může přivodit jak fyzické, psychické nebo psychosomatické problémy. V některých případech se může proměnit i v mobbing.

Previous article Dissen
Next article Quid pro quo
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.