Sexuální obtěžování

0

Sexuální obtěžování je forma diskriminace na základě pohlaví, která je úzce spojená se sociálními rolemi mužů a žen a mocenskými vztahy. Pachateli jsou zatím zejména muži. Sexuální obtěžování je vážný problém, který může přivodit jak fyzické, psychické nebo psychosomatické problémy. V některých případech se může proměnit i v mobbing.

Previous article Dissen
Next article Quid pro quo
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.