Sexuální obtěžování

0

Sexuální obtěžování je forma diskriminace na základě pohlaví, která je úzce spojená se sociálními rolemi mužů a žen a mocenskými vztahy. Pachateli jsou zatím zejména muži. Sexuální obtěžování je vážný problém, který může přivodit jak fyzické, psychické nebo psychosomatické problémy. V některých případech se může proměnit i v mobbing.

Previous article Dissen
Next article Quid pro quo
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.