Slepá ulička kariéry

0

Slepá zaměstnání jsou ta, kde je možnost budoucího povýšení a odměny omezená nebo žádná. Zaměstnání se špatným poměrem práce k platu, jako je dlouhá pracovní doba a omezená doba dovolené spojená s odměnou za minimální mzdu, jsou často uváděny jako příklady slepých pracovních míst, a tudíž i kariéry se slepou uličkou.

Zaměstnání, která nejsou tradičně považována za slepou uličku, se mohou stát slepou uličkou z jiných důvodů, než je práce samotná, jako je například autoritářský manažer atd.

Previous article Abilene paradox
Next article Due Diligence
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.