SMART

0

Základním přístupem k tvorbě cílů je postup dle metodiky SMART. Obecné požadavky na formulaci cílů jsou vyjádřeny těmito akronymy.

Cíl by měl být:

  • S – specific – specifický – konkrétní
  • M – measurable – měřitelný
  • A – acceptable – akceptovatelný
  • R – realistic – realizovatelný – reálný
  • T – terminated – termínovaný – časovatelný

V praxi to znamená, že každý cíl by měl být dostatečně konkrétní a mělo by být jednoznačně poznat, zda byl naplněn. Dále by měl být přijatelný všemi, kteří se na jeho splnění podílejí a měl by být reálný, proveditelný a časově ohraničený.

Previous article Model Sostac
Next article Rodinná firma
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.