SMART

  63

  Základním přístupem k tvorbě cílů je postup dle metodiky SMART. Obecné požadavky na formulaci cílů jsou vyjádřeny těmito akronymy.

  Cíl by měl být:

  • S – specific – specifický – konkrétní
  • M – measurable – měřitelný
  • A – acceptable – akceptovatelný
  • R – realistic – realizovatelný – reálný
  • T – terminated – termínovaný – časovatelný

  V praxi to znamená, že každý cíl by měl být dostatečně konkrétní a mělo by být jednoznačně poznat, zda byl naplněn. Dále by měl být přijatelný všemi, kteří se na jeho splnění podílejí a měl by být reálný, proveditelný a časově ohraničený.

  - Reklama -