SMART

0

Základním přístupem k tvorbě cílů je postup dle metodiky SMART. Obecné požadavky na formulaci cílů jsou vyjádřeny těmito akronymy.

Cíl by měl být:

  • S – specific – specifický – konkrétní
  • M – measurable – měřitelný
  • A – acceptable – akceptovatelný
  • R – realistic – realizovatelný – reálný
  • T – terminated – termínovaný – časovatelný

V praxi to znamená, že každý cíl by měl být dostatečně konkrétní a mělo by být jednoznačně poznat, zda byl naplněn. Dále by měl být přijatelný všemi, kteří se na jeho splnění podílejí a měl by být reálný, proveditelný a časově ohraničený.

Previous article Model Sostac
Next article Rodinná firma
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.