Snímek pracovního dne

0

Klasická časová studie snímku dne, používaného v personálním auditu, je velmi časově náročná, protože vyžaduje, aby zaměstnanec mnohdy celý den pozoroval práci jiného pracovníka, zapisoval si jednotlivé činnosti a ty stopoval.

Snímek pracovního dne

Je nutné definovat standardní metodu práce a tu analyzovat, jestli je to nejlepší možný způsob vykonávání činnosti, práce. Rozložit práci na jednotlivé činnosti. Studovat práci. Auditor se stopkami sleduje práci jiného zaměstnance, zapisuje jeho činnosti a k nim příslušné časy. Dále také ohodnotit pracovníka.

Časový snímek dne

Pozorovatel zde musí posoudit, jak schopný je pracovník z hlediska rychlosti a také to, jak se při práci snaží a jak práci zvládá po fyzické i psychické stránce. Průměrný zaměstnanec má hodnocení 100%, nejčastěji se hodnotí na škále od 80% do 120%.

Ačkoli je tato metoda hodnocení dost subjektivní, je velice důležitá, protože každý pracovník je jiný a cílem této metody je vytvořit standard pro průměrného pracovníka, případně zhodnotit jeho výkon. Zcela jiné je to u úkolové mzdy a dalších forem mzdy, kde toto měření má své odůvodnění.

Previous article Stopwatch time study – Časová studie
Next article Špagetový diagram
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.