Snímek pracovního dne

    93

    Klasická časová studie snímku dne, používaného v personálním auditu, je velmi časově náročná, protože vyžaduje, aby zaměstnanec mnohdy celý den pozoroval práci jiného pracovníka, zapisoval si jednotlivé činnosti a ty stopoval.

    Realizace snímku dne

    Je nutné definovat standardní metodu práce a tu analyzovat, jestli je to nejlepší možný způsob vykonávání činnosti, práce. Rozložit práci na jednotlivé činnosti. Studovat práci. Auditor se stopkami sleduje práci jiného zaměstnance, zapisuje jeho činnosti a k nim příslušné časy. Dále také ohodnotit pracovníka. Pozorovatel zde musí posoudit, jak schopný je pracovník z hlediska rychlosti a také to, jak se při práci snaží a jak práci zvládá po fyzické i psychické stránce. Průměrný zaměstnanec má hodnocení 100%, nejčastěji se hodnotí na škále od 80% do 120%. Ačkoli je tato metoda hodnocení dost subjektivní, je velice důležitá, protože každý pracovník je jiný a cílem této metody je vytvořit standard pro průměrného pracovníka, případně zhodnotit jeho výkon.

    - Reklama -