SNOZ analýza

0

S – Smrtelné hrozby, N – ničivé a nebezpečné hrozby, O – ovlivňující hrozby, Z – zanedbatelné hrozby.

Previous article HR Risk Assessment
Next article Risk rating
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.