Sociální identita

0

Je teorií, která vychází z prostředí sociální psychologie, a její hlavní zájem můžeme identifikovat ve zkoumání skupinových vztahů, skupinových procesech a v pojetí sociálního já.

Teorie sociální identity

Sociální identita je podle klasické definice znalost individua, že náleží k určité sociální skupině spolu s jistou emoční a hodnotovou významností, kterou pro něj skupinové členství má.

Previous article Buddy systém
Next article Sebekategorizace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.