Sociální identita

  0

  Je teorií, která vychází z prostředí sociální psychologie, a její hlavní zájem můžeme identifikovat ve zkoumání skupinových vztahů, skupinových procesech a v pojetí sociálního já.

  Teorie sociální identity

  Sociální identita je podle klasické definice znalost individua, že náleží k určité sociální skupině spolu s jistou emoční a hodnotovou významností, kterou pro něj skupinové členství má.

  Previous article Buddy systém
  Next article Sebekategorizace
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.