Sociální inteligence

0

Pět dimenzí sociální inteligence

Situační radar

To je schopnost číst situace, chápat sociální kontext, který ovlivňuje chování, a vybírat strategie chování, u nichž existuje největší pravděpodobnost úspěchu.

Vystupování

Vystupování, označované také jako sebeprezentace, je vnější dojem, kterým člověk působí na ostatní, tedy jak ho vnímají. Zahrnuje sebedůvěru, sebeúctu a hrdost.

Autentičnost

Autenticita jako opak předstírání. Jde o způsob chování, který vyvolává dojem, že je člověk upřímný k sobě i k druhým.

Srozumitelnost

To je schopnost jasně se vyjadřovat, efektivně používat jazyk, srozumitelně vysvětlovat pojmy a umět ostatní přesvědčit svými názory.

Empatie

Empatie není jen vnitřní pocit soucítění s druhými nebo ocenění jejich zážitků v tomto kontextu představuje schopnost vytvářet pocit propojení s druhými, dostat je na stejnou vlnovou délku a vyzvat je, aby byli raději s vámi než proti vám.

Previous article 360° Zpětná vazba
Next article Lidské zdroje
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.