Domů Sociální inteligence Sociální inteligence

Sociální inteligence

Pět dimenzí sociální inteligence

Situační radar

To je schopnost číst situace, chápat sociální kontext, který ovlivňuje chování, a vybírat strategie chování, u nichž existuje největší pravděpodobnost úspěchu.

Vystupování

Vystupování, označované také jako sebeprezentace, je vnější dojem, kterým člověk působí na ostatní, tedy jak ho vnímají. Zahrnuje sebedůvěru, sebeúctu a hrdost.

Autentičnost

Autenticita jako opak předstírání. Jde o způsob chování, který vyvolává dojem, že je člověk upřímný k sobě i k druhým.

Srozumitelnost

To je schopnost jasně se vyjadřovat, efektivně používat jazyk, srozumitelně vysvětlovat pojmy a umět ostatní přesvědčit svými názory.

Empatie

Empatie není jen vnitřní pocit soucítění s druhými nebo ocenění jejich zážitků v tomto kontextu představuje schopnost vytvářet pocit propojení s druhými, dostat je na stejnou vlnovou délku a vyzvat je, aby byli raději s vámi než proti vám.

Exit mobile version