Sociomapování

0

Metoda sociomapování má uplatnění především při nefungující týmové komunikaci, posouzení efektivity a sledování změn týmu v čase, a tak je použitelná i pro problematické vztahy na pracovišti.

Metoda sociomapování se hodí především pro malé a střední týmy. Vyobrazuje v mapě členy pracovní skupiny a pomocí vrstevnic jejich vzájemné interakce, vztahy nebo komunikaci. Na základě této mapy lze analyzovat situaci a na názorném příkladu snadně pochopit, kde a co je možné zlepšit.

Previous article Quid pro quo
Next article Mediace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.