Sociomapování

0

Metoda sociomapování má uplatnění především při nefungující týmové komunikaci, posouzení efektivity a sledování změn týmu v čase, a tak je použitelná i pro problematické vztahy na pracovišti.

Metoda sociomapování se hodí především pro malé a střední týmy. Vyobrazuje v mapě členy pracovní skupiny a pomocí vrstevnic jejich vzájemné interakce, vztahy nebo komunikaci. Na základě této mapy lze analyzovat situaci a na názorném příkladu snadně pochopit, kde a co je možné zlepšit.

Previous article Quid pro quo
Next article Mediace
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.