Spokojenost zaměstnanců

0

Spokojenost zaměstnanců je pojem, na který se výzkum v řízení lidských zdrojů často zaměřuje. Koncept spokojenosti je většinou spojován s uspokojením nebo naplněním představ zaměstnance o ideálních pracovních podmínkách a náplně práce.

Základní požadavky týkající se spokojenosti zaměstnance s prací zahrnují obvykle vyšší plat, spravedlivý a transparentní systém odměňování, příležitosti k povýšení, kompetentní řízení, zajímavé a rozmanité úkoly a vysoký stupeň samostatnosti a kontroly nad tempem a metodou práce. Míra spokojenosti jedinců však závisí do značné míry na jejich vlastních potřebách a očekáváních a na prostředí, ve kterém pracují.

Previous article Hlas zaměstnanců
Next article Personální audit
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.