Spokojenost zaměstnanců

0

Spokojenost zaměstnanců je pojem, na který se výzkum v řízení lidských zdrojů často zaměřuje. Koncept spokojenosti je většinou spojován s uspokojením nebo naplněním představ zaměstnance o ideálních pracovních podmínkách a náplně práce.

Základní požadavky týkající se spokojenosti zaměstnance s prací zahrnují obvykle vyšší plat, spravedlivý a transparentní systém odměňování, příležitosti k povýšení, kompetentní řízení, zajímavé a rozmanité úkoly a vysoký stupeň samostatnosti a kontroly nad tempem a metodou práce. Míra spokojenosti jedinců však závisí do značné míry na jejich vlastních potřebách a očekáváních a na prostředí, ve kterém pracují.

Previous article Hlas zaměstnanců
Next article Personální audit
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.