Spokojenost zaměstnanců

    167

    Spokojenost zaměstnanců je pojem, na který se výzkum v řízení lidských zdrojů často zaměřuje. Koncept spokojenosti je většinou spojován s uspokojením nebo naplněním představ zaměstnance o ideálních pracovních podmínkách a náplně práce. Základní požadavky týkající se spokojenosti zaměstnance s prací zahrnují obvykle vyšší plat, spravedlivý a transparentní systém odměňování, příležitosti k povýšení, kompetentní řízení, zajímavé a rozmanité úkoly a vysoký stupeň samostatnosti a kontroly nad tempem a metodou práce. Míra spokojenosti jedinců však závisí do značné míry na jejich vlastních potřebách a očekáváních a na prostředí, ve kterém pracují.

    - Reklama -