Pátek, 24 června, 2022

Staffing

0

Pojem staffing, označuje chování podřízených vůči nadřízenému, které má vést k jeho sesazení.

Je možné jej také chápat jako proces formování pracovní síly tak, aby byla zajištěna potřebná pracovní síla k naplnění cílů firmy nebo organizace. Jedná se o proces výběru a získávání zaměstnanců z externích zdrojů nebo z řad stávajících zaměstnanců, jejich rozmisťování, jejich udržování v odpovídajícím počtu a kvalitě a vyhodnocování jejich práce.

Next article Adaptace zaměstnance – Onboarding
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.