Staffing

0

Pojem staffing, označuje chování podřízených vůči nadřízenému, které má vést k jeho sesazení.

Je možné jej také chápat jako proces formování pracovní síly tak, aby byla zajištěna potřebná pracovní síla k naplnění cílů firmy nebo organizace. Jedná se o proces výběru a získávání zaměstnanců z externích zdrojů nebo z řad stávajících zaměstnanců, jejich rozmisťování, jejich udržování v odpovídajícím počtu a kvalitě a vyhodnocování jejich práce.

Next article Adaptace zaměstnance – Onboarding
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.