Staffing

    142

    Pojem staffing, označuje chování podřízených vůči nadřízenému, které má vést k jeho sesazení.

    Je možné jej také chápat jako proces formování pracovní síly tak, aby byla zajištěna potřebná pracovní síla k naplnění cílů firmy nebo organizace. Jedná se o proces výběru a získávání zaměstnanců z externích zdrojů nebo z řad stávajících zaměstnanců, jejich rozmisťování, jejich udržování v odpovídajícím počtu a kvalitě a vyhodnocování jejich práce.

    - Reklama -