Staffing

0

Pojem staffing, označuje chování podřízených vůči nadřízenému, které má vést k jeho sesazení.

Je možné jej také chápat jako proces formování pracovní síly tak, aby byla zajištěna potřebná pracovní síla k naplnění cílů firmy nebo organizace. Jedná se o proces výběru a získávání zaměstnanců z externích zdrojů nebo z řad stávajících zaměstnanců, jejich rozmisťování, jejich udržování v odpovídajícím počtu a kvalitě a vyhodnocování jejich práce.

Next article Adaptace zaměstnance – Onboarding
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.