Staffing

0

Pojem staffing, označuje chování podřízených vůči nadřízenému, které má vést k jeho sesazení.

Je možné jej také chápat jako proces formování pracovní síly tak, aby byla zajištěna potřebná pracovní síla k naplnění cílů firmy nebo organizace. Jedná se o proces výběru a získávání zaměstnanců z externích zdrojů nebo z řad stávajících zaměstnanců, jejich rozmisťování, jejich udržování v odpovídajícím počtu a kvalitě a vyhodnocování jejich práce.

Next article Adaptace zaměstnance – Onboarding
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.