Strategie řízení kontinuity podnikání

0

Je strategická a taktická způsobilost firmy nebo organizace na krizové jevy. Strategie řízení kontinuity podnikání je řídící proces, který identifikuje potenciální dopady ztráty a jehož cílem je vytvořit takové postupy a prostředí, které umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů firmy nebo organizace.

Previous article CIRM – Continuity Integrated Risk Managemen
Next article Krizová dokumentace firmy
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.