Strategie řízení rizik

0

Je integrovaný firemní proces, který zahrnuje všechny, procesy, činnosti a metodiky řízení rizik.