Střední manažer – střední manažeři

0

Jde o pozici středního managementu, která je již nadřazena manažerům liniovým a je také přímo odpovědná za jejich řízení a také za řízení přidělených úseků a oddělení. Řízením liniových manažerů a vykonáváním určitých úkolů tak střední manažer plní plány a strategické cíle vedení organizace čili vrcholových manažerů.

Středními manažery jsou vedoucí závodů, vedoucí prodeje, vedoucí nákupu, stavbyvedoucí a jiné.