Střední manažer – střední manažeři

0

Jde o pozici středního managementu, která je již nadřazena manažerům liniovým a je také přímo odpovědná za jejich řízení a také za řízení přidělených úseků a oddělení. Řízením liniových manažerů a vykonáváním určitých úkolů tak střední manažer plní plány a strategické cíle vedení organizace čili vrcholových manažerů.

Středními manažery jsou vedoucí závodů, vedoucí prodeje, vedoucí nákupu, stavbyvedoucí a jiné.

Previous article Liniový manažer – linioví manažeři
Next article Vrcholový manažer – vrcholoví manažeři
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.