SWOT analýza

0

SWOT analýza je univerzální a analytická metoda, která je zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost firmy nebo organizace nebo nějakého konkrétního záměru služby nebo produktu. Také je SWOT analýza používána jako aktuální situační analýza v rámci strategického řízení. Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey. SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů:

  •     Strengths – Silné stránky
  •     Weaknesses – Slabé stránky
  •     Opportunities – Příležitosti
  •     Threats – Hrozby

Primárně byla SWOT analýza sice zamýšlena pro hodnocení celé firmy nebo organizace, ale lze jí použít téměř na cokoliv. Je možné jí využít pro organizaci, pro jednotlivé oblasti, produkty nebo jiné záměry. Je také širší součástí řízení rizik, neboť postihuje klíčové zdroje rizik.

Previous article Kongregace bez vůdce
Next article Happiness management
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.