SWOT analýza

0

SWOT analýza je univerzální a analytická metoda, která je zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost firmy nebo organizace nebo nějakého konkrétního záměru služby nebo produktu. Také je SWOT analýza používána jako aktuální situační analýza v rámci strategického řízení. Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey. SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů:

  •     Strengths – Silné stránky
  •     Weaknesses – Slabé stránky
  •     Opportunities – Příležitosti
  •     Threats – Hrozby

Primárně byla SWOT analýza sice zamýšlena pro hodnocení celé firmy nebo organizace, ale lze jí použít téměř na cokoliv. Je možné jí využít pro organizaci, pro jednotlivé oblasti, produkty nebo jiné záměry. Je také širší součástí řízení rizik, neboť postihuje klíčové zdroje rizik.

Previous article Kongregace bez vůdce
Next article Happiness management
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.