Syndrom Hybris

0

Syndrom Hybris je charakterizován jako nemoc z povolání a příčinou této nemoci je vznik závislosti na moci. Obvykle je charakterizován jako nabití neadekvátně velkého sebevědomí, ignorováním názorů a doporučení svého okolí.

Ztráta kontaktu s realitou, často spojená s postupnou izolací jedince. Neklid, bezohlednost a impulzivnost, vyznačující se neuznáním vlastních chyb, mocenskou posedlostí a dalšími poruchami osobnosti.

Previous article Business process reengineering
Next article Pracovní smysluplnost
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.