Syndrom Hybris

0

Syndrom Hybris je charakterizován jako nemoc z povolání a příčinou této nemoci je vznik závislosti na moci. Obvykle je charakterizován jako nabití neadekvátně velkého sebevědomí, ignorováním názorů a doporučení svého okolí.

Ztráta kontaktu s realitou, často spojená s postupnou izolací jedince. Neklid, bezohlednost a impulzivnost, vyznačující se neuznáním vlastních chyb, mocenskou posedlostí a dalšími poruchami osobnosti.

Previous article Business process reengineering
Next article Pracovní smysluplnost
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.