Syndrom Hybris

0

Syndrom Hybris je charakterizován jako nemoc z povolání a příčinou této nemoci je vznik závislosti na moci. Obvykle je charakterizován jako nabití neadekvátně velkého sebevědomí, ignorováním názorů a doporučení svého okolí.

Ztráta kontaktu s realitou, často spojená s postupnou izolací jedince. Neklid, bezohlednost a impulzivnost, vyznačující se neuznáním vlastních chyb, mocenskou posedlostí a dalšími poruchami osobnosti.

Previous article Business process reengineering
Next article Pracovní smysluplnost
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.