Syndrom Hybris

    122

    Syndrom Hybris je charakterizován jako nemoc z povolání a příčinou této nemoci je vznik závislosti na moci. Obvykle je charakterizován jako nabití neadekvátně velkého sebevědomí, ignorováním názorů a doporučení svého okolí. Ztráta kontaktu s realitou, často spojená s postupnou izolací jedince. Neklid, bezohlednost a impulzivnost, vyznačující se neuznáním vlastních chyb, mocenskou posedlostí a dalšími poruchami osobnosti.

    - Reklama -