Vše

  Systém Poka-yoke

  0

  Je metodou prevence proti chybám, nebo slouží k jejich okamžité detekci a nápravě. Jedná se o systém zařízení, jež má za úkol eliminovat chyby lidského faktoru z nepozornosti. Dalším důležitým úkolem této metody je zabránit pracovním úrazům a případným škodám na okolí a životním prostředí.

  Previous article G8D
  Next article IAASB
  Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.