Systém Poka-yoke

0

Je metodou prevence proti chybám, nebo slouží k jejich okamžité detekci a nápravě. Jedná se o systém zařízení, jež má za úkol eliminovat chyby lidského faktoru z nepozornosti. Dalším důležitým úkolem této metody je zabránit pracovním úrazům a případným škodám na okolí a životním prostředí.

Previous article G8D
Next article IAASB
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.