Systém Poka-yoke

0

Je metodou prevence proti chybám, nebo slouží k jejich okamžité detekci a nápravě. Jedná se o systém zařízení, jež má za úkol eliminovat chyby lidského faktoru z nepozornosti. Dalším důležitým úkolem této metody je zabránit pracovním úrazům a případným škodám na okolí a životním prostředí.

Previous article G8D
Next article IAASB
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.