Temperament člověka a osobnosti

0

Do dnešního dne je jeho rozdělení temperamentu na čtyři základní skupiny dobře známo i veřejnosti:

Sangvinik

Vyznačuje se především přiměřenou reaktivitou na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně. Je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, ale poněkud nestálý a lehkovážný, vesele naladěný, optimistický. Jeho prožitky jsou spíše mělké a stejně tak i jeho city. Je to emočně stabilní extrovert.

Flegmatik

Je obvykle emočně celkem vyrovnaný a navenek se jeví jako lhostejný. Vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, lid až chladnokrevnost či apatii. Hlubší vztahy má jen k určitým, vybraným osobám. Je spíše pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků. Nemá rád změny a pohybově je spíše úsporný. Je to emočně stabilní introvert.

Melancholik

Ten se vyznačuje hlubokými prožitky a spíše celkově smutným laděním a pesimismem, strachem z budoucnosti. Život pro něj je často obtížný, usiluje o klid a nesnáší vypjaté a vyhrocené situace, vzruchy, hlučnost. Jeho city jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje navenek žije spíše vnitřně. Obtížně navazuje kontakty. Je to emočně labilní introvert.

Cholerik

Je silně vzrušivý. Má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně a nerozvážně.  Má sklon být netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití sním je obtížné.  Je emočně labilní, city jsou u něho vyvolány snadno. Navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran.  Je to emočně labilní extrovert.

Previous article Typy manažerských osobností
Next article Offboarding
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.