Teorie spravedlnosti

0

Teorie spravedlnosti je motivační teorie, která je aplikovatelná v oblasti pracovní motivace. Podle teorie spravedlnosti člověk vědomě či nevědomě porovnává s ostatními poměr svých vkladů a odměn a na základě toho dochází k pocitu spravedlnosti či nespravedlnosti.

Jako vklady označujeme všechny faktory, které osoba vnímá jako relevantní vzhledem k návratnosti svých investic, například pracovní úsilí, kvalita práce, dosažené vzdělání, loajalita, ochota snášet zhoršené pracovní podmínky.

Odměny představují vše považované za navrácení investic, jako je například plat, povýšení, ocenění nadřízeným.

Člověk má pocit spravedlnosti, je-li jím vnímaný poměr vkladů / zisků u něj a u ostatních totožný.

Previous article Hodnoticí rozhovor
Next article Teorie stanovování cílů
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.