Vše

  Teorie spravedlnosti

  0

  Teorie spravedlnosti je motivační teorie, která je aplikovatelná v oblasti pracovní motivace. Podle teorie spravedlnosti člověk vědomě či nevědomě porovnává s ostatními poměr svých vkladů a odměn a na základě toho dochází k pocitu spravedlnosti či nespravedlnosti.

  Jako vklady označujeme všechny faktory, které osoba vnímá jako relevantní vzhledem k návratnosti svých investic, například pracovní úsilí, kvalita práce, dosažené vzdělání, loajalita, ochota snášet zhoršené pracovní podmínky.

  Odměny představují vše považované za navrácení investic, jako je například plat, povýšení, ocenění nadřízeným.

  Člověk má pocit spravedlnosti, je-li jím vnímaný poměr vkladů / zisků u něj a u ostatních totožný.

  Previous article Hodnoticí rozhovor
  Next article Teorie stanovování cílů
  Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.