Teorie spravedlnosti

0

Teorie spravedlnosti je motivační teorie, která je aplikovatelná v oblasti pracovní motivace. Podle teorie spravedlnosti člověk vědomě či nevědomě porovnává s ostatními poměr svých vkladů a odměn a na základě toho dochází k pocitu spravedlnosti či nespravedlnosti.

Jako vklady označujeme všechny faktory, které osoba vnímá jako relevantní vzhledem k návratnosti svých investic, například pracovní úsilí, kvalita práce, dosažené vzdělání, loajalita, ochota snášet zhoršené pracovní podmínky.

Odměny představují vše považované za navrácení investic, jako je například plat, povýšení, ocenění nadřízeným.

Člověk má pocit spravedlnosti, je-li jím vnímaný poměr vkladů / zisků u něj a u ostatních totožný.

Previous article Hodnoticí rozhovor
Next article Teorie stanovování cílů
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.