Teorie stanovování cílů

0

Goal setting theory patří do oblasti pracovní motivace. Autory jsou Lockea Latham. Hlavním východiskem této teorie je předpoklad, že lidé mají tendenci podávat nejkvalitnější výkon, pokud mají specifické a přiměřeně obtížné cíle. Jako cíl je možné chápat jakýkoliv záměr chování nebo objekt, kterého se člověk snaží dosáhnout.

Tyto cíle by měly být SMART, tedy Specifické, Měřitelné, Adekvátní (dosažitelné), Realistické a Termínované. Cíle, které jsou SMART, vedou jedince k podávání dobrého výkonu v rámci možností daných jeho schopnostmi.

Previous article Teorie spravedlnosti
Next article Měření motivace
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.