Vše

  Teorie stanovování cílů

  0

  Goal setting theory patří do oblasti pracovní motivace. Autory jsou Lockea Latham. Hlavním východiskem této teorie je předpoklad, že lidé mají tendenci podávat nejkvalitnější výkon, pokud mají specifické a přiměřeně obtížné cíle. Jako cíl je možné chápat jakýkoliv záměr chování nebo objekt, kterého se člověk snaží dosáhnout.

  Tyto cíle by měly být SMART, tedy Specifické, Měřitelné, Adekvátní (dosažitelné), Realistické a Termínované. Cíle, které jsou SMART, vedou jedince k podávání dobrého výkonu v rámci možností daných jeho schopnostmi.

  Previous article Teorie spravedlnosti
  Next article Měření motivace
  Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.