Teorie stanovování cílů

0

Goal setting theory patří do oblasti pracovní motivace. Autory jsou Lockea Latham. Hlavním východiskem této teorie je předpoklad, že lidé mají tendenci podávat nejkvalitnější výkon, pokud mají specifické a přiměřeně obtížné cíle. Jako cíl je možné chápat jakýkoliv záměr chování nebo objekt, kterého se člověk snaží dosáhnout.

Tyto cíle by měly být SMART, tedy Specifické, Měřitelné, Adekvátní (dosažitelné), Realistické a Termínované. Cíle, které jsou SMART, vedou jedince k podávání dobrého výkonu v rámci možností daných jeho schopnostmi.

Previous article Teorie spravedlnosti
Next article Měření motivace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.