Teorie X a teorie Y

0

Teorie X a Teorie Y, které vyvinul profesor managementu MIT Douglas Murray McGregor a jsou teoriemi lidské motivace, které poskytují rámec pro to, jak manažeři používají chování a nástroje na pracovišti k podpoře produktivity.

Teorie X

Ta naznačuje, že lidské bytosti jsou ze své podstaty líné, nemají rády koncept práce a jsou na pracovišti jen proto, že potřebují peníze. Manažeři, kteří se hlásí k této teorii, budou obvykle vnímat interakce se zaměstnanci jako transakční a pociťují potřebu spoléhat se na silné finanční pobídky, nátlak a autoritářskou kontrolu, aby zajistili udržení produktivity na pracovišti. Manažeři z teorie X mohou být náchylní k tomu, aby považovali lidské selhání za příčinu problémů spíše než za systémové nebo strukturální příčiny.

Teorie Y

Naopak podtrhuje přesvědčení, že práce je pro lidské bytosti přirozená a že se dokážou, jak motivovat, tak uplatňovat sebekontrolu, zde jde v podstatě o pozitivnější pohled na lidské bytosti než teorie X. Podle teorie Y zaměstnanci hledají zodpovědnost a radost z výkonu na vysoké úrovni. U organizací založených na teorii Y je pravděpodobnější, že mají kulturu důvěry, transparentnosti a angažovanosti, stejně jako zdravé obousměrné vztahy mezi manažery a podřízenými.

Previous article Fobie z pracoviště
Next article Dovednosti ve tvaru T
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.