Testy situačního rozhodování - SJT

0

Jsou metodou pro výběr zaměstnanců a spadají do oblasti výběru pracovníků. Testy jsou založeny na hodnocení chování ve vybraných situacích, s nimiž by se mohl uchazeč v práci setkat. Test obsahuje popis určité situace a možností reakce na ni.

Uchazeč vybírá z odpovědí buď nejvhodnější/nejméně vhodnou, nebo posuzuje jejich adekvátnost na Likertově škále. Jeho odpovědi jsou pak porovnány se skórovacím klíčem, který je obvykle tvořen odpověďmi expertů.

Previous article FOJA - Future oriented job analysis
Next article Vícezdrojová zpětná vazba
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.