Testy situačního rozhodování - SJT

0

Jsou metodou pro výběr zaměstnanců a spadají do oblasti výběru pracovníků. Testy jsou založeny na hodnocení chování ve vybraných situacích, s nimiž by se mohl uchazeč v práci setkat. Test obsahuje popis určité situace a možností reakce na ni.

Uchazeč vybírá z odpovědí buď nejvhodnější/nejméně vhodnou, nebo posuzuje jejich adekvátnost na Likertově škále. Jeho odpovědi jsou pak porovnány se skórovacím klíčem, který je obvykle tvořen odpověďmi expertů.

Previous article FOJA - Future oriented job analysis
Next article Vícezdrojová zpětná vazba
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.