Domů Testy situačního rozhodování - SJT Testy situačního rozhodování - SJT

Testy situačního rozhodování - SJT

Jsou metodou pro výběr zaměstnanců a spadají do oblasti výběru pracovníků. Testy jsou založeny na hodnocení chování ve vybraných situacích, s nimiž by se mohl uchazeč v práci setkat. Test obsahuje popis určité situace a možností reakce na ni.

Uchazeč vybírá z odpovědí buď nejvhodnější/nejméně vhodnou, nebo posuzuje jejich adekvátnost na Likertově škále. Jeho odpovědi jsou pak porovnány se skórovacím klíčem, který je obvykle tvořen odpověďmi expertů.

Exit mobile version