Toxický leadership

0

Toxičtí lídři jsou jedinci, kteří mají zodpovědnost za skupinu lidí či organizaci, ale kteří kvůli svému destruktivnímu chování a dysfunkčním osobnostním kvalitám poškozují tyto skupiny, organizace či celé společnosti.

Toxický leadership

Není pro něj jeden jasně definovaný koncept, v jeho souvislosti je spíše popisována řada charakteristik, které tito toxičtí lídři kontinuálně, ale v různé míře, s různou frekvencí a následky projevují.

Previous article Měření leadershipu
Next article Transformační leadership
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.