Toxický leadership

0

Toxičtí lídři jsou jedinci, kteří mají zodpovědnost za skupinu lidí či organizaci, ale kteří kvůli svému destruktivnímu chování a dysfunkčním osobnostním kvalitám poškozují tyto skupiny, organizace či celé společnosti.

Toxický leadership

Není pro něj jeden jasně definovaný koncept, v jeho souvislosti je spíše popisována řada charakteristik, které tito toxičtí lídři kontinuálně, ale v různé míře, s různou frekvencí a následky projevují.

Previous article Měření leadershipu
Next article Transformační leadership
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.