Transformační leadership

0

Teorie leadershipu, která transformační leadership vymezuje, rozlišuje mezi třemi přístupy kvedení lidí – transformačním, transakčním a laissez-faire.

Transformační manažer

Transformační přístup se vyznačuje tím, že leader využívá čtyř nástrojů: idealizovaného vlivu, inspirování následovníků, intelektuální stimulace a individuálního přístupu

Previous article Toxický leadership
Next article Employer brand
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.