Transformační leadership

0

Teorie leadershipu, která transformační leadership vymezuje, rozlišuje mezi třemi přístupy kvedení lidí – transformačním, transakčním a laissez-faire.

Transformační manažer

Transformační přístup se vyznačuje tím, že leader využívá čtyř nástrojů: idealizovaného vlivu, inspirování následovníků, intelektuální stimulace a individuálního přístupu

Previous article Toxický leadership
Next article Employer brand
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.