Transformační leadership

  0

  Teorie leadershipu, která transformační leadership vymezuje, rozlišuje mezi třemi přístupy kvedení lidí – transformačním, transakčním a laissez-faire.

  Transformační manažer

  Transformační přístup se vyznačuje tím, že leader využívá čtyř nástrojů: idealizovaného vlivu, inspirování následovníků, intelektuální stimulace a individuálního přístupu

  Previous article Toxický leadership
  Next article Employer brand
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.