Pátek, 1 července, 2022

Typologie krizí

0

Krize jsou obvykle různorodé nejenom podle svých příčin a důsledků, ale také svojí podstatou. Když existuje typologie a vymezení charakteru krize, vznikají také možnosti na snížení její ostrosti, zkrácení času jejího průběhu a zabezpečení méně bolestného průběhu.

Existují krize celkové – globální a lokální. Celkové krize zachvacují celý sociální a ekonomický systém, ale lokální vždy jen část. Krize se může dále členit na makro a mikro krize. Makro krize má relativně značně rozsáhlý obsah a také rozsah problémů, které zahrnuje. Mikro krize se projevuje jen v částečných problémech nebo skupinách problémů.

Previous article Krize
Next article Makro krize
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.