Typologie krizí

0

Krize jsou obvykle různorodé nejenom podle svých příčin a důsledků, ale také svojí podstatou. Když existuje typologie a vymezení charakteru krize, vznikají také možnosti na snížení její ostrosti, zkrácení času jejího průběhu a zabezpečení méně bolestného průběhu.

Existují krize celkové – globální a lokální. Celkové krize zachvacují celý sociální a ekonomický systém, ale lokální vždy jen část. Krize se může dále členit na makro a mikro krize. Makro krize má relativně značně rozsáhlý obsah a také rozsah problémů, které zahrnuje. Mikro krize se projevuje jen v částečných problémech nebo skupinách problémů.

Previous article Krize
Next article Makro krize
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.