Typologie krizí

0

Krize jsou obvykle různorodé nejenom podle svých příčin a důsledků, ale také svojí podstatou. Když existuje typologie a vymezení charakteru krize, vznikají také možnosti na snížení její ostrosti, zkrácení času jejího průběhu a zabezpečení méně bolestného průběhu.

Existují krize celkové – globální a lokální. Celkové krize zachvacují celý sociální a ekonomický systém, ale lokální vždy jen část. Krize se může dále členit na makro a mikro krize. Makro krize má relativně značně rozsáhlý obsah a také rozsah problémů, které zahrnuje. Mikro krize se projevuje jen v částečných problémech nebo skupinách problémů.

Previous article Krize
Next article Makro krize
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.