Typy manažerských osobností

0

Americký psycholog Timothy Leary definuje následující skupiny osobností:

 • Dominantní – ovládá, panuje, nařizuje; řídí, nařizuje, vede
 • Autokratický – nutně vyhledává a vynucuje respekt, pedantský, dogmatický, vede, radí, učí
 • Odpovědný – nutkavě přebírá odpovědnost; pomáhá, nabízí, dává
 • Hyperprotektivní – změkčilé, přecitlivělé chování; sympatizuje, podporuje, jedná jemně
 • Hyperafiliantní – vyžaduje přátelské chování milé, přátelské jednání
 • Kooperativní – příliš konvenční, vždy souhlasí, dělá kompromisy, souhlasí, účastní se, spolupracuje
 • Hyperkonformní – přízvukuje a se vším souhlasí, žebrá o pomoc, závislý; žádá o pomoc, důvěřuje
 • Konformní – jedná přeuctivě, příliš respektuje, poddajný; obdivuje
 • Ponížený – slabošské jednání, podrobuje se; poslouchá, koná poctivě své povinnosti
 • Skromný – úzkostlivé, provinilé sebe-přehlížející chování, odsuzuje sám sebe; jedná ostýchavě, citlivě, skromně
 • Podezíravý – cítí se ukřivděn, podezíravý, nedůvěřivý; ostražitost, skeptičnost
 • Kritický – zatrpklé, odbojné jednání, stěžuje si; bouřící se, nekonvenční
 • Rázný – útočí a jedná nepřívětivě; otevřené, přímé, kritické jednání
 • Agresivní – sarkastické, nelaskavé, trestající jednání; rozhodné a pevné jednání
 • Kompetitivní – vykořisťuje, zavrhuje, odmítá; soutěží, prosazuje se
 • Egocentrický – vychloubá se, je pyšný, narcistický, exhibicionistický; jedná se sebedůvěrou, nezávisle