Učící se organizace

0

Učící se organizace je dynamický systém, který funguje na základě neustálé adaptace a zlepšování. V takovéto organizaci lidé postupně zlepšují své schopnosti dosahovat požadovaných výsledků, učí se, jak se učit společně s ostatními, a postupně také objevují, jak se mohou oni sami podílet na vytváření reality a měnit ji. Mezi hlavní strategie učící se organizace patří anticipace změny, snaha snižovat míru nejistoty při rozhodování, ověřovat operační normy, příliš neomezovat příkazy a naopak dovolit efektivní strategii vyplynout na základě učení.

Previous article Měření motivace
Next article Pracovní angažovanost
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.