Učící se organizace

0

Učící se organizace je dynamický systém, který funguje na základě neustálé adaptace a zlepšování. V takovéto organizaci lidé postupně zlepšují své schopnosti dosahovat požadovaných výsledků, učí se, jak se učit společně s ostatními, a postupně také objevují, jak se mohou oni sami podílet na vytváření reality a měnit ji. Mezi hlavní strategie učící se organizace patří anticipace změny, snaha snižovat míru nejistoty při rozhodování, ověřovat operační normy, příliš neomezovat příkazy a naopak dovolit efektivní strategii vyplynout na základě učení.

Previous article Měření motivace
Next article Pracovní angažovanost
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.