Učící se organizace

0

Učící se organizace je dynamickým systémem, který funguje na základě neustálé adaptace a zlepšování organizace jako celku. V takovéto organizaci lidé zlepšují své schopnosti dosahovat požadovaných výsledků, učí se, jak se učit společně s ostatními, a postupně také objevují, jak se mohou oni sami podílet na vytváření pracovní reality a prostředí a aktivně ji měnit.

Učící se organizace definice

Učící se organizace se vyznačuje charakteristikou systémového myšlení, sdílení vize, týmového učení, osobním mistrovství a mentálním modelem. Učící se organizace je schopna pružně reagovat na prostředí, a má tak velký potenciál být úspěšná ve zvládání organizačních, ale i jiných změn, jako je krize, recese apod.

Previous article Hodnoticí rozhovor
Next article Analýza rozvojových potřeb
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.