Učící se organizace

0

Učící se organizace je dynamickým systémem, který funguje na základě neustálé adaptace a zlepšování organizace jako celku. V takovéto organizaci lidé zlepšují své schopnosti dosahovat požadovaných výsledků, učí se, jak se učit společně s ostatními, a postupně také objevují, jak se mohou oni sami podílet na vytváření pracovní reality a prostředí a aktivně ji měnit.

Učící se organizace definice

Učící se organizace se vyznačuje charakteristikou systémového myšlení, sdílení vize, týmového učení, osobním mistrovství a mentálním modelem. Učící se organizace je schopna pružně reagovat na prostředí, a má tak velký potenciál být úspěšná ve zvládání organizačních, ale i jiných změn, jako je krize, recese apod.

Previous article Hodnoticí rozhovor
Next article Analýza rozvojových potřeb
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.