Upward Feedback 180°

0

Vícezdrojová zpětná vazbazpětná vazba zdola-nahoru

Jedná se o typ vícezdrojové zpětné vazby, při kterém je pracovník hodnocen svými podřízenými. Více podřízených se vyjadřuje k tomu, jak vnímají chování nadřízeného a hodnotí, nakolik jim jeho chování vyhovuje. Jedná se tedy o subjektivní hodnocení. V případě tohoto typu zpětné vazby je pro získání přesnějšího hodnocení vyžadováno vyjádření minimálně tří podřízených.

Proces poskytování zpětné vazby zdola-nahoru bývá zpravidla anonymní. Anonymita dává podřízeným větší pocit bezpečí a podporuje ve svobodném a pravdivém vyjadřování.

Previous article Vícezdrojová zpětná vazba
Next article Objektivní kritéria hodnocení výkonu
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.