Upward Feedback 180°

0

Vícezdrojová zpětná vazba – zpětná vazba zdola-nahoru

Jedná se o typ vícezdrojové zpětné vazby, při kterém je pracovník hodnocen svými podřízenými. Více podřízených se vyjadřuje k tomu, jak vnímají chování nadřízeného a hodnotí, nakolik jim jeho chování vyhovuje. Jedná se tedy o subjektivní hodnocení. V případě tohoto typu zpětné vazby je pro získání přesnějšího hodnocení vyžadováno vyjádření minimálně tří podřízených.

Proces poskytování zpětné vazby zdola-nahoru bývá zpravidla anonymní. Anonymita dává podřízeným větší pocit bezpečí a podporuje ve svobodném a pravdivém vyjadřování.

Previous article Vícezdrojová zpětná vazba
Next article Objektivní kritéria hodnocení výkonu
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.