Upward Feedback 180°

0

Vícezdrojová zpětná vazbazpětná vazba zdola-nahoru

Jedná se o typ vícezdrojové zpětné vazby, při kterém je pracovník hodnocen svými podřízenými. Více podřízených se vyjadřuje k tomu, jak vnímají chování nadřízeného a hodnotí, nakolik jim jeho chování vyhovuje. Jedná se tedy o subjektivní hodnocení. V případě tohoto typu zpětné vazby je pro získání přesnějšího hodnocení vyžadováno vyjádření minimálně tří podřízených.

Proces poskytování zpětné vazby zdola-nahoru bývá zpravidla anonymní. Anonymita dává podřízeným větší pocit bezpečí a podporuje ve svobodném a pravdivém vyjadřování.

Previous article Vícezdrojová zpětná vazba
Next article Objektivní kritéria hodnocení výkonu
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.