Domů Upward Feedback 180° Upward Feedback 180°

Upward Feedback 180°

Vícezdrojová zpětná vazbazpětná vazba zdola-nahoru

Jedná se o typ vícezdrojové zpětné vazby, při kterém je pracovník hodnocen svými podřízenými. Více podřízených se vyjadřuje k tomu, jak vnímají chování nadřízeného a hodnotí, nakolik jim jeho chování vyhovuje. Jedná se tedy o subjektivní hodnocení. V případě tohoto typu zpětné vazby je pro získání přesnějšího hodnocení vyžadováno vyjádření minimálně tří podřízených.

Proces poskytování zpětné vazby zdola-nahoru bývá zpravidla anonymní. Anonymita dává podřízeným větší pocit bezpečí a podporuje ve svobodném a pravdivém vyjadřování.

Exit mobile version