Values in action structured interview

0

Je metodou měření silných stránek ve formě asi třicetiminutového individuálního dotazníku. Dotazuje se na to, jak respondent jedná v relevantní situaci, eventuálně jak danou silnou stránku pojmenovává, zda se vdané situaci cítí autenticky a jestli si členové rodiny či přátel jeho pozitivních projevů všímají.

Previous article Clifton StrengthsFinder
Next article Values in action inventory of strengths
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.