Values in action structured interview

0

Je metodou měření silných stránek ve formě asi třicetiminutového individuálního dotazníku. Dotazuje se na to, jak respondent jedná v relevantní situaci, eventuálně jak danou silnou stránku pojmenovává, zda se vdané situaci cítí autenticky a jestli si členové rodiny či přátel jeho pozitivních projevů všímají.

Previous article Clifton StrengthsFinder
Next article Values in action inventory of strengths
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.