Values in action structured interview

0

Je metodou měření silných stránek ve formě asi třicetiminutového individuálního dotazníku. Dotazuje se na to, jak respondent jedná v relevantní situaci, eventuálně jak danou silnou stránku pojmenovává, zda se vdané situaci cítí autenticky a jestli si členové rodiny či přátel jeho pozitivních projevů všímají.

Previous article Clifton StrengthsFinder
Next article Values in action inventory of strengths
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.