Vícezdrojová zpětná vazba

  0

  Patří mezi nástroje hodnocení pracovní výkonnosti. Lze ji zařadit mezi tzv. subjektivní hodnocení pracovní výkonnosti. Jedná se o způsob hodnocení, při kterém jsou informace o pracovním chování daného člověka sbírány od více různých posuzovatelů – různých osob, které jsou při práci s hodnoceným v kontaktu

  360° zpětná vazba

  Jedním z typů vícezdrojové zpětné vazby je tzv. 360° zpětná vazba, při které jsou informace získávány od nadřízených, podřízených nebo kolegů hodnoceného, její součástí může být také sebehodnocení pracovníka.

  360° zpětná vazba bývá někdy doplněna i posouzením ze strany zákazníků, dodavatelů či jiných vhodných osob.

  180° zpětná vazba

  Jiným typem je tzv. zpětná vazba zdola neboli upward feedback; 180° zpětná vazba, kdy jsou informace získávány pouze od většího počtu podřízených hodnocené osoby.

  Previous article Testy situačního rozhodování - SJT
  Next article Upward Feedback 180°
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.