Vícezdrojová zpětná vazba

0

Patří mezi nástroje hodnocení pracovní výkonnosti. Lze ji zařadit mezi tzv. subjektivní hodnocení pracovní výkonnosti. Jedná se o způsob hodnocení, při kterém jsou informace o pracovním chování daného člověka sbírány od více různých posuzovatelů – různých osob, které jsou při práci s hodnoceným v kontaktu

360° zpětná vazba

Jedním z typů vícezdrojové zpětné vazby je tzv. 360° zpětná vazba, při které jsou informace získávány od nadřízených, podřízených nebo kolegů hodnoceného, její součástí může být také sebehodnocení pracovníka.

360° zpětná vazba bývá někdy doplněna i posouzením ze strany zákazníků, dodavatelů či jiných vhodných osob.

180° zpětná vazba

Jiným typem je tzv. zpětná vazba zdola neboli upward feedback; 180° zpětná vazba, kdy jsou informace získávány pouze od většího počtu podřízených hodnocené osoby.

Previous article Testy situačního rozhodování - SJT
Next article Upward Feedback 180°
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.