Votalita trhu práce

0

Volatilita označuje míru kolísání hodnoty nějakého aktiva. Volatilita obecně také vyjadřuje míru rizika investice do určitého aktiva, obvykle se přepočítává na roční volatilitu a může se udávat buď v absolutních hodnotách či relativně. Obecně je tento pojem využíván pro vyjádření nestálosti či změny.

Previous article Syndrom mrtvého koně
Next article Knowledge management
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.