Votalita trhu práce

0

Volatilita označuje míru kolísání hodnoty nějakého aktiva. Volatilita obecně také vyjadřuje míru rizika investice do určitého aktiva, obvykle se přepočítává na roční volatilitu a může se udávat buď v absolutních hodnotách či relativně. Obecně je tento pojem využíván pro vyjádření nestálosti či změny.

Previous article Syndrom mrtvého koně
Next article Knowledge management
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.