Vůdcovství

  81

  Vůdcovství neboli vedení lidí, také známo pod anglickým překladem leadership, je především proces, při kterém jednotlivec – vůdce určuje směr, kterým by se měla skupina, tým, organizace lidí vydat.

  Vůdcovství, lze dnes rozdělit do několika tematických druhů:

  • Autentický leadership, ve kterém se zdůrazňuje autenticita vůdce – lídra a jeho vedení.
  • Servisní, někdy také sloužící leadership, který staví vůdce do role sluhy, jež pečuje o potřeby svých následovníků.
  • Spirituální leadership, který se zaměřuje na vedení, které využívá určité hodnoty pro motivaci svých následovníků.
  • Adaptační leadership, který povzbuzuje své následovníky, vystavováním překážek a problémů a výzvě k jejich zdolání a změně.
  • Organizační leadership je takový, ve kterém se uplatňují nedirektivní způsoby práce s lidmi, založené na vzájemně korektních a férových vztazích rozvíjených na úrovni celé firmy.
  • Transformační leadership, je vnímán jako prostředí, ve kterém se lídr nesnaží získat následovníky, ale své nástupce. Transformační lídr je takový, který se sám v procesu vedení učí.

   

  - Reklama -