Vůdcovství

0

Vůdcovství neboli vedení lidí, také známo pod anglickým překladem leadership, je především proces, při kterém jednotlivec – vůdce určuje směr, kterým by se měla skupina, tým, organizace lidí vydat.

Vůdcovství, lze dnes rozdělit do několika tematických druhů:

Autentický leadership, ve kterém se zdůrazňuje autenticita vůdce – lídra a jeho vedení.

Servisní, někdy také sloužící leadership, který staví vůdce do role sluhy, jež pečuje o potřeby svých následovníků.

Spirituální leadership, který se zaměřuje na vedení, které využívá určité hodnoty pro motivaci svých následovníků.

Adaptační leadership, který povzbuzuje své následovníky, vystavováním překážek a problémů a výzvě k jejich zdolání a změně.

Organizační leadership je takový, ve kterém se uplatňují nedirektivní způsoby práce s lidmi, založené na vzájemně korektních a férových vztazích rozvíjených na úrovni celé firmy.

Transformační leadership, je vnímán jako prostředí, ve kterém se lídr nesnaží získat následovníky, ale své nástupce. Transformační lídr je takový, který se sám v procesu vedení učí.

 

Previous article Mikromanagement
Next article Emoční kapitál
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.