Vše

  Vůdcovství

  0

  Vůdcovství neboli vedení lidí, také známo pod anglickým překladem leadership, je především proces, při kterém jednotlivec – vůdce určuje směr, kterým by se měla skupina, tým, organizace lidí vydat.

  Vůdcovství, lze dnes rozdělit do několika tematických druhů:

  Autentický leadership, ve kterém se zdůrazňuje autenticita vůdce – lídra a jeho vedení.

  Servisní, někdy také sloužící leadership, který staví vůdce do role sluhy, jež pečuje o potřeby svých následovníků.

  Spirituální leadership, který se zaměřuje na vedení, které využívá určité hodnoty pro motivaci svých následovníků.

  Adaptační leadership, který povzbuzuje své následovníky, vystavováním překážek a problémů a výzvě k jejich zdolání a změně.

  Organizační leadership je takový, ve kterém se uplatňují nedirektivní způsoby práce s lidmi, založené na vzájemně korektních a férových vztazích rozvíjených na úrovni celé firmy.

  Transformační leadership, je vnímán jako prostředí, ve kterém se lídr nesnaží získat následovníky, ale své nástupce. Transformační lídr je takový, který se sám v procesu vedení učí.

   

  Previous article Mikromanagement
  Next article Emoční kapitál
  Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.