Výběr zaměstnanců

    12

    Vnikne-li požadavek na nové pracovní místo, nebo se nějaké pracovní místo uvolní, nastává pro organizaci nejednoduchá situace. Do organizace přijde někdo nový, daný uchazeč nezná dané zvyklosti, musí se adaptovat s prostředím, zaučit se, dostat se do problematiky a tak dále. Hlavním tématem výběru zaměstnanců je rozpoznat, který z uchazečů o práci v organizaci bude nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného pracovního místa, ale přispěje i k rozvoji organizace.

    Osvědčené postupy užívané při výběru zaměstnanců vycházejí v první řadě z důkladného poznání potřeb dané organizace.

     

    - Reklama -