Well-being zaměstnance

0

Well-being zaměstance lze definovat jako spokojenost jedince s jeho prací, která přispívá k jeho celkové životní spokojenosti. Rozlišuje se několik forem well-beingu: fyzický, emocionální, psychologický, sociální, etický a spirituální. Bylo definováno deset rysů zaměstnání či pracovního prostředí podporujících well-being zaměstnance:

1) Příležitost pro osobní kontrolu.

2) Vnějším prostředím stanovené cíle.

3) Různorodost úkolů a použitých dovedností.

4) Jednoznačnost prostředí.

5) Dostupnost peněz.

6) Fyzické bezpečí.

7) Podpůrná supervize.

8) Příležitost pro interpersonální kontakt.

9) Důležitá sociální pozice, role.

10) Možnost uplatnění praxe a získaných dovedností.

Podle výzkumných poznatků souvisí pracovní spokojenost s celkovou životní spokojeností zaměstnance.

Previous article Hollandova teorie
Next article Pracovní stres
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.