Well-being zaměstnance

0

Well-being zaměstance lze definovat jako spokojenost jedince s jeho prací, která přispívá k jeho celkové životní spokojenosti. Rozlišuje se několik forem well-beingu: fyzický, emocionální, psychologický, sociální, etický a spirituální. Bylo definováno deset rysů zaměstnání či pracovního prostředí podporujících well-being zaměstnance:

1) Příležitost pro osobní kontrolu.

2) Vnějším prostředím stanovené cíle.

3) Různorodost úkolů a použitých dovedností.

4) Jednoznačnost prostředí.

5) Dostupnost peněz.

6) Fyzické bezpečí.

7) Podpůrná supervize.

8) Příležitost pro interpersonální kontakt.

9) Důležitá sociální pozice, role.

10) Možnost uplatnění praxe a získaných dovedností.

Podle výzkumných poznatků souvisí pracovní spokojenost s celkovou životní spokojeností zaměstnance.

Previous article Hollandova teorie
Next article Pracovní stres
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.