Well-being zaměstnance

  129

  Well-being zaměstance lze definovat jako spokojenost jedince s jeho prací, která přispívá k jeho celkové životní spokojenosti. Rozlišuje se několik forem well-beingu: fyzický, emocionální, psychologický, sociální, etický a spirituální. Bylo definováno deset rysů zaměstnání či pracovního prostředí podporujících well-being zaměstnance:

  1) Příležitost pro osobní kontrolu.

  2) Vnějším prostředím stanovené cíle.

  3) Různorodost úkolů a použitých dovedností.

  4) Jednoznačnost prostředí.

  5) Dostupnost peněz.

  6) Fyzické bezpečí.

  7) Podpůrná supervize.

  8) Příležitost pro interpersonální kontakt.

  9) Důležitá sociální pozice, role.

  10) Možnost uplatnění praxe a získaných dovedností.

  Podle výzkumných poznatků souvisí pracovní spokojenost s celkovou životní spokojeností zaměstnance.

  - Reklama -