Work sampling – Metoda momentového pozorování

    45

    Je metodika založená na tom, že normovač pozoruje dělníka nebo stroj a zapisuje, co vidí. Typický zápis vypadá jako výčet činností, které se postupně udály za sebou. Uvedenou metodiku lze použít například pro stanovení poměru času práce a ztrát nebo poměru mezi opakující se a neopakující se složkou práce. Přesnost tohoto poměru závisí na počtu pozorování, který se určuje právě díky statistickým metodám.

    - Reklama -