Work sampling – Metoda momentového pozorování

  0

  Je metodika založená na tom, že normovač pozoruje dělníka nebo stroj a zapisuje, co vidí. Typický zápis vypadá jako výčet činností, které se postupně udály za sebou.

  Uvedenou metodiku lze použít například pro stanovení poměru času práce a ztrát nebo poměru mezi opakující se a neopakující se složkou práce. Přesnost tohoto poměru závisí na počtu pozorování, který se určuje právě díky statistickým metodám.

  Previous article MTM – Methods-Time Measurement
  Next article Stopwatch time study – Časová studie
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.