Workoholik

0

Slovo workoholik vzniklo po vzoru „alkoholik“ . Ve Spojených státech se tento termín užívá zhruba od 60. let 20. století. Jako první, termín workoholismu, použil americký kněz a profesor v oboru psychologie náboženství Wayne Oates v roce 1971. Workoholik je slangový výraz pro člověka, který si ve vztahu k práci počíná asi jako člověk, který je závislý na alkoholu nebo jiných látkách. Jedná se o velice nebezpečnou závislost, která může vést až k rozpadu osobnosti a k jejímu totálnímu zhroucení.

Workoholik rysy

Porter uvádí, že podobně jako u jiných závislostí i u závislosti a práci lze rozpoznat následující rysy:

  • Problém s identitou, tedy nad měrné ztotožňování se s prací.
  • Nepružné myšlení.
  • Odvykací potíže projevující se nepohodou v situaci, kdy člověk z nějakého
  • důvodu nemůže pracovat.
  • Stupňování problému, tedy jinak řečeno progresivním vývojem, jestliže
  • si člověk problém neuvědomí a nezačne s ním něco dělat.
  • Popírání problému.

 

Previous article Organizační změna
Next article Workoholismus
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.