Workoholismus

0

Workoholismus je tendence pracovat nadměrně moc a být prací posedlý, což se projevuje v nutkání pracovat. Termín workoholismus se poprvé objevil v roce 1971 v knize Waynea Oatese a popsal jej jako: „nutkání či nekontrolovatelná potřeba nepřetržitě pracovat“. Workoholici jsou tedy posedlí prací a jsou na ní závislí.

Workholismus – závislost na práci

Někteří odborníci workoholismus měří podle počtu odpracovaných hodin, jiní rozlišují na základě postoje k práci. Vzhledem ke vzniku samotného termínu, můžeme i workoholismus považovat za závislost. Důvodem jsou samozřejmě příznaky a důsledky závislého chování, podobné jako u alkoholiků.

Stejně jako u nich tak i u workoholiků dochází k zanedbávání mezilidských vztahů, rodiny, přátel, zhoršování sociálního fungování a ohrožení zdraví. Ne všichni pohlíží na workoholismus jako na nežádoucí chování. Pohled některých autorů je naopak pozitivní. Workoholismus je vnímán jako láska k práci a určitý životní styl. Pracování je pro workoholiky zábavou, takže práce a volný čas jsou pro ně synonyma.

Previous article Workoholik
Next article Management
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.