Získávání a výběr zaměstnanců

  15

  Proces náboru zaměstnancůje jedním z klíčových procesů, který přímo ovlivňuje, jaké budeme mít v organizaci lidi a jaká bude jejich kvalita. Je to také jedna ze základních personálních a manažerských činností.

  Cílem získávání a výběru zaměstnanců je vybrat nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici a jeho pracovní místo.

  Nábor zaměstnanců začíná identifikací potřeb organizace. Koho organizace potřebuje a co by měl nový zaměstnanec dělat? Potřeby firmy se v průběhu času mění a tím se mění i požadavky na nové zaměstnance

  1) Pokud známe roli a pozici, měli bychom sepsat náplň práce a stanovení požadavků.

  2) Někdy je třeba popsat i účel a jeho postavení v organizaci, především tehdy, pokud je místo nové a také jaká bude návaznost na kolegy a podřízené a nadřízené.

  3) Důležitá je také strategie hledání. Externě nebo interně. Po vlastní ose nebo spoluprací s agenturou atd.

  4) Když uchazeče nalezneme musíme začít s výběrem a hodnocením a vybrat ty nejlepší. I zde je důležitá strategie jak budeme hodnocení provádět. Testy, diagnostika, druh pohovoru atd.

  - Reklama -