Získávání a výběr zaměstnanců

0

Proces náboru zaměstnancůje jedním z klíčových procesů, který přímo ovlivňuje, jaké budeme mít v organizaci lidi a jaká bude jejich kvalita. Je to také jedna ze základních personálních a manažerských činností.

Cílem získávání a výběru zaměstnanců je vybrat nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici a jeho pracovní místo.

Nábor zaměstnanců začíná identifikací potřeb organizace. Koho organizace potřebuje a co by měl nový zaměstnanec dělat? Potřeby firmy se v průběhu času mění a tím se mění i požadavky na nové zaměstnance

1) Pokud známe roli a pozici, měli bychom sepsat náplň práce a stanovení požadavků.

2) Někdy je třeba popsat i účel a jeho postavení v organizaci, především tehdy, pokud je místo nové a také jaká bude návaznost na kolegy a podřízené a nadřízené.

3) Důležitá je také strategie hledání. Externě nebo interně. Po vlastní ose nebo spoluprací s agenturou atd.

4) Když uchazeče nalezneme musíme začít s výběrem a hodnocením a vybrat ty nejlepší. I zde je důležitá strategie jak budeme hodnocení provádět. Testy, diagnostika, druh pohovoru atd.

Previous article Zaměstnání
Next article 360° Zpětná vazba
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.