Živá firma

0

Tento pojem poprvé použil De Geus v roce 1997. Pojetí „Živé firmy“ označuje takové firmy, které fungují po dobu několika po sobě jdoucích generacích.

Previous article UML -Unified modeling language
Next article Synektika
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.