Zlatá pouta

0

Zlatá pouta jsou smluvní doložky, které jednatelům poskytují finanční a nefinanční výhody, které propadají, pokud jednatel opustí společnost. Organizace používají zlatá pouta, aby odradily vedoucí pracovníky od přechodu ke konkurenci. V některých případech mohou zlatá pouta stanovit, že manažeři musí vrátit bonusy a opce na akcie, pokud odejdou nebo odejdou během stanovené doby. Zlatá pouta mohou také obsahovat ustanovení týkající se chování vedoucích pracovníků, nemohou vykonávat žádnou vnější práci, která by mohla vést ke střetu zájmů.

Z pohledu zaměstnavatele vyžadují vedoucí pracovníci značné investice do školení, takže pokud vedoucí pracovník odejde dříve, než společnost vrátí své investice, společnost ve skutečnosti ztrácí peníze. Zlatá pouta jsou určena k ochraně před touto možností.

Previous article Zlatý padák
Next article Hawthornův efekt
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.