Zpětná vazba

0

Principem zpětné vazby je podle je forma určité rekapitulace či sumarizace. Je to forma potvrzení, že lidé předávané informace chápou a budou v souladu s nimi také jednat. Zpětná vazba poskytuje lidem další informace o věcné stránce jednání a o lidech samotných. Umožňuje příjemci zpětné vazby lépe se rozhodnout a jednat. Efektivním využíváním zpětné vazby, tedy sdělování, aktivním povzbuzováním k ní a přijímání zpětných informací od kolegy či nadřízeného, patří ke komunikačním dovednostem každého zaměstnance.

Jak realizovat zpětnou vazbu

  • měla by být specifická a věcná
  • názorná a s příklady
  • zdůrazňující silné stránky a možnosti dalšího rozvoje
  • rozvíjející důvěru a podporující
  • sdělená s respektem
  • celkově pozitivní, s cílem změny

Previous article Net Promoter Score (NPS)
Next article Human resource management (HRM)
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.