Zpětná vazba

0

Principem zpětné vazby je podle je forma určité rekapitulace či sumarizace. Je to forma potvrzení, že lidé předávané informace chápou a budou v souladu s nimi také jednat. Zpětná vazba poskytuje lidem další informace o věcné stránce jednání a o lidech samotných. Umožňuje příjemci zpětné vazby lépe se rozhodnout a jednat. Efektivním využíváním zpětné vazby, tedy sdělování, aktivním povzbuzováním k ní a přijímání zpětných informací od kolegy či nadřízeného, patří ke komunikačním dovednostem každého zaměstnance.

Jak realizovat zpětnou vazbu

  • měla by být specifická a věcná
  • názorná a s příklady
  • zdůrazňující silné stránky a možnosti dalšího rozvoje
  • rozvíjející důvěru a podporující
  • sdělená s respektem
  • celkově pozitivní, s cílem změny

Previous article Net Promoter Score (NPS)
Next article Human resource management (HRM)
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.