Oblíbené vyhledávání…

HR interim služby a HR interim managment

Externí HR služby a služby externího HR

Outsourcing HR a personalistiky

Externí HR manažer

Cílem naší služby externí HR manažer je vám dočasně obsadit roli HR manažera, případně pozice v personálním managementu vaší firmy, a to za účelem řešení urgentní personální situace ve vaší společnosti.

Externí personální ředitel

Externí personální ředitel může společnost zastupovat v celkovém rozsahu pracovní náplně personálního HR ředitele anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech a tématech spolupráce.

Externí personalista

Externí personalista nebo externí personalistka může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing.

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

Externí náborář

Externí náborář slouží k tomu, aby dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil personální poradenství vaší společnosti. Zvolte si externího náboráře jako pomoc při náročném hledání zaměstnanců.

Personální audit a auditování zaměstnanců

Personální poradenství a HR poradenství

Služby personální agentury

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Analýza produktivity firmy

Produktivita zaměstnanců a celé firmy je klíčová pro každou firmu, a to všech velikostí a druhů. Produktivitu práce lze měřit a pomocí některých faktorů je možné zcela ovlivňovat její úroveň. Naše služba se zaměřuje jak na produktivitu zaměstnanců, tak na další faktory, které ovlivňují produktivitu firmy jako celek.

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství.

Průzkum firmy

Průzkum firmy je jedinečnou příležitostí poznat slabá místa vaší společnosti. Je tou nejlepší formou, jak posbírat informace o všem, co trápí vaše zaměstnance, co jim komplikuje jejich práci a kde vidí příležitost pro změnu a růst vaší organizace.

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd.

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství.

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Poradenství pro rodinné firmy

Nástupnictví v rodinných firmách

Poradenství pro rodinné podnikání

Nástupnictví v rodinné firmě

Je nutné plánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy.

Rodinná firma

Nabízíme expertní poradenství pro rodinné firmy. Konzultace, poradenství, mentoring a koučink rodinných firem. Expert pro rodinné firmy.

Rodinné podnikání

Nabízíme expertní poradenství pro rodinné podnikání. Konzultace, poradenství, mentoring a koučink rodinného podnikání.

Personální marketing

HR marketing

Značka zaměstnavatele

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně.

Employer Branding

Vaše zaměstnanecká značka, neboli employer branding je velmi důležitou hodnotou na trhu práce. Prostřednictvím této značky se identifikujete na trhu práce a ve svém oboru tak získáváte zájem potenciálních uchazečů/ kandidátů.

Krizový manažer

Krizový management

Revitalizace firem

Krizový manažer

Pro firmu znamená zavedení komplexní služby krizového managementu v celém rozsahu realizace zásadních opatření, která ve svém cíli vedou ke zvýšení produktivity a dosažení zisku.

Krizový management

Naše služba krizového managementu zahrnuje souhrn řídících činností, analýz a vyhodnocování rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s aktivním řešením vzniklé krizové situace vaší firmy.

Revitalizace a restrukturalizace firem

Cílem naší služby je zachování firmy, dosáhnutí jejího oživení, případně obnovy původní či plánované výkonnosti. Naše služba stabilizace, revitalizace, restrukturalizace firem je komplexem fungujících opatření.

Osobní rozvoj

Kariérové poradenství

Koučink a mentoring

Podnikatelský koučink

Naše služba podnikatelského koučinku má pokrytí v celé České republice. Kouč ve vašem podnikání je váš osobní průvodce na cestě podnikáním a osobním životem. Prostřednictvím otázek a zpracováním témat, otevírám vaši mysl, pomáhám vám nalézt souvislosti, příčiny a utřídit myšlenky, názory a postoje v podnikání.

Manažerské poradenství

Každá úroveň managementu firmy, vyžaduje určitou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí. Naše manažerské poradenství pak slouží k analýze aktuálního stavu, zjištění problematických části vašeho managementu, sběr veškerých dostupných informací skrze manažerský a personální audit a na závěr celkové doporučení a rozvoj vašeho manažerského lidského kapitálu.

Mentoring

Mentoring má přímý vliv na motivaci a spokojenost mentorovaných majitelů, podnikatelů nebo manažerů firem. Jedná se o jednu z nejúčinnějších forem rozvoje, která je zároveň finančně velmi nenáročná.

Kariérní koučink

Rozvoj kariéry nasměrujeme tak, aby splňoval vaše sny, cíle a požadavky, stanete se efektivnějším pracovníkem na vedoucí pozici, manažerem, který bude zvládat i maximálně krizové situace uvnitř společnosti. Nabízíme poradenství pro kariéru a koučování kariéry na míru vaší osobnosti, nastavíme rovnováhu ve vašem pracovním, ale i osobním životě.

Business koučink

Business kouč je váš osobní průvodce na cestě podnikáním a osobním životem. Prostřednictvím otázek a zpracováním témat, otevírám vaši mysl, pomáhám vám nalézt souvislosti, příčiny a utřídit myšlenky, názory a postoje v businessu.

Poradenství pro živnostníky

Většina živnostníků se zaměřuje na profesní rozvoj a budování svého dobrého jména. Oproti firmám a klasickému podnikání do velikosti organizace je klíčové to, mít vybudovánu dostatečně silnou značku živnostníka, a to na tolik, aby byl vnímán jako autorita ve svém oboru.

Manažerský koučink

Kouč ve vašem řízení je váš osobní průvodce na cestě manažerské kariéry. Prostřednictvím otázek a zpracováním témat, otevírám vaši mysl, pomáhám vám nalézt souvislosti, příčiny a utřídit myšlenky, názory a postoje v manažerském řízení a kariéře.

Osobní koučink

Osobní kouč je váš osobní průvodce na cestě osobního, ale i profesního růstu. Prostřednictvím otázek otevírá vaši mysl, pomáhá nalézt souvislosti, příčiny a utřídit myšlenky, názory a postoje.

Máte zájem o naše služby? Napište nám

    Napište nám