360 zpětná vazba

360°zpětná vazba je nástrojem podpory manažerského řízení. Umožňuje hodnoceným zaměstnancům získat dostupnou formou zpětné vazby o tom, jak vidí sami sebe a jak je vidí ostatní, jejich okolí – kolegové, se kterými spolupracují, podřízení nebo nadřízení. Mezi hlavní benefity tohoto nástroje patří jeho komplexnost, objektivita a validní výstup poskytující užitečné podněty pro další rozvoj zaměstnanců.

360°zpětná vazba

Vhodné provedení však musí mít svá pravidla, od anonymity hodnotitelů, externího dodavatele zpracování výsledků až po poskytnutí podpory hodnoceným. Výsledky jsou určeny pouze hodnocenému, pro jeho potřebu a úspěšné zvládnutí jeho role ve firmě.360° zpětná vazba patří do skupiny hodnocení, které se zaměřují na přítomnost, tedy na aktuální stav měřených dovedností a znalostí.

360° zpětná vazba a metoda

360° zpětná vazba je metoda, prostřednictvím které je dle stejných kritérií hodnocený posuzován různými lidmi. Tato metoda se dá popsat, jako hodnocení manažerů a pracovníků z více stran, tedy ze strany podřízených, kolegů, případně i zákazníků.

Klíčovou součástí je také vlastní sebehodnocení. Zpětná vazba je doplňková metoda, která umožňuje vedoucímu či ostatním zaměstnancům získat zpětnou vazbu od ostatních spolupracovníků. Metoda bývá často anonymní, hodnocený nemá informace o tom, jaké hodnocení od koho obdržel.

Tři klíčové oblasti 360°zpětné vazby

První z nich je samotná podstata této metody, jedná se o efektivní pohled na zpětnou vazbu jako nezbytný prvek profesionálního i osobního rozvoje zaměstnance.

Druhou z nich je výstup této metody, která poskytuje informaci, že se lze profesně posunout a zefektivnit svou práci.

Třetí věcí bylo a stále je zjištění, že zaměstnancům v organizacích není zpětná vazba poskytována vůbec.

 Benefity 360°zpětné vazby

1) K dispozici několik zdrojů hodnocení

2) Metoda pomáhá rozvíjet týmy a jednotlivce

3) Snižuje se riziko diskriminace, rasa, víra a pohlaví

4) Prokazatelné zlepšení péče o zákazníky – pohled ze strany zákazníků

5) Získáte přehled o vzdělávacích a rozvojových potřebách zaměstnanců

6) Zaměstnanci získají širší přehled o schopnostech a kompetencích, které jsou pro organizaci důležité a žádoucí

 Nevýhody 360°zpětné vazby

1) Je nutné metodu ovládat a být na ni připraveni, včetně přípravy organizace

2) Nepodaří se metodu správně zrealizovat, fatální dopad na organizaci

3) Malé porozumění samotnému procesu

4) Zaměření pouze na slabé stránky, pouze negace

5) Časová a administrativní náročnost

Reference

Reference dělení dle průmyslu a odvětví
Elektrotechnický průmysl E-commerce Neziskovky
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.. decoDoma, s.r.o. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Informační systémy Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Obce a města
Versino CZ, s.r.o. Europ Assistance s.r.o. Obec Zašová
Lehký průmysl Zdravotnictví a technika Maloobchod
Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. – Požární technika Arjo Czech Republic s.r.o. HECHT MOTORS s.r.o.
Strojírenství a obrábění kovů Logistika a doprava Elektrotechnický průmysl
Ammann Czech Republic a.s. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Siemens Česká republika
Papírenský a polygrafický průmysl Sklářský a porcelánový průmysl Nábytkářský průmysl
Tiskárna H.R.G. LASVIT s.r.o. Amirro s.r.o. – Sklo a zrcadla
Automotive Informační technologie Výroba  
Ammann Czech Republic a.s. sledovanitv.cz s.r.o LINDE + WIEMANN SE & Co. KG
Polygrafický průmysl Energetický průmysl Potravinářský průmysl
Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. NET4GAS, s.r.o. Nate – nápojová technika a.s.
Státní firmy Řetězce a retail
Velkoobchod
Společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Tesco Stores ČR a.s OTTO Office (CZ) s.r.o.

 

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše indidivuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů flukutace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.