Domů Služby 360 zpětná vazba

360 zpětná vazba

360°zpětná vazba je nástrojem podpory manažerského řízení. Umožňuje hodnoceným zaměstnancům získat dostupnou formou zpětné vazby o tom, jak vidí sami sebe a jak je vidí ostatní, jejich okolí - kolegové, se kterými spolupracují, podřízení nebo nadřízení. Mezi hlavní benefity tohoto nástroje patří jeho komplexnost, objektivita a validní výstup poskytující užitečné podněty pro další rozvoj zaměstnanců.

360°zpětná vazba

Vhodné provedení však musí mít svá pravidla, od anonymity hodnotitelů, externího dodavatele zpracování výsledků až po poskytnutí podpory hodnoceným. Výsledky jsou určeny pouze hodnocenému, pro jeho potřebu a úspěšné zvládnutí jeho role ve firmě.360° zpětná vazba patří do skupiny hodnocení, které se zaměřují na přítomnost, tedy na aktuální stav měřených dovedností a znalostí.

360° zpětná vazba a metoda

360° zpětná vazba je metoda, prostřednictvím které je dle stejných kritérií hodnocený posuzován různými lidmi. Tato metoda se dá popsat, jako hodnocení manažerů a pracovníků z více stran, tedy ze strany podřízených, kolegů, případně i zákazníků.

Klíčovou součástí je také vlastní sebehodnocení. Zpětná vazba je doplňková metoda, která umožňuje vedoucímu či ostatním zaměstnancům získat zpětnou vazbu od ostatních spolupracovníků. Metoda bývá často anonymní, hodnocený nemá informace o tom, jaké hodnocení od koho obdržel.

Tři klíčové oblasti 360°zpětné vazby

První z nich je samotná podstata této metody, jedná se o efektivní pohled na zpětnou vazbu jako nezbytný prvek profesionálního i osobního rozvoje zaměstnance.

Druhou z nich je výstup této metody, která poskytuje informaci, že se lze profesně posunout a zefektivnit svou práci.

Třetí věcí bylo a stále je zjištění, že zaměstnancům v organizacích není zpětná vazba poskytována vůbec.

 Benefity 360°zpětné vazby

1) K dispozici několik zdrojů hodnocení

2) Metoda pomáhá rozvíjet týmy a jednotlivce

3) Snižuje se riziko diskriminace, rasa, víra a pohlaví

4) Prokazatelné zlepšení péče o zákazníky - pohled ze strany zákazníků

5) Získáte přehled o vzdělávacích a rozvojových potřebách zaměstnanců

6) Zaměstnanci získají širší přehled o schopnostech a kompetencích, které jsou pro organizaci důležité a žádoucí

 Nevýhody 360°zpětné vazby

1) Je nutné metodu ovládat a být na ni připraveni, včetně přípravy organizace

2) Nepodaří se metodu správně zrealizovat, fatální dopad na organizaci

3) Malé porozumění samotnému procesu

4) Zaměření pouze na slabé stránky, pouze negace

5) Časová a administrativní náročnost