Firemní kultura

Vaše firemní kultura nově a lépe

 • Vymezujeme celofiremní význam firemní kultury.
 • Definujeme projevy firemní kultury.
 • Řídíme dopady a důsledky firemní kultury.
 • Analyzujeme firemní kulturu a její typologii.
 • Podporujeme řízení firmy jako součást podnikové kultury – komunikace, řízení lidských zdrojů, podniková identita a etika.

Kdy je čas na změnu vaší kultury

 • Chcete mít možnost ovlivňování vaší firemní kultury.
 • Jaké jsou aktuální předpoklady k úspěšným změnám.
 • Jak formujete postoje zaměstnanců.

Jak zjistit, co o vaší firemní kultuře nevíme

 • Dotazníky k měření firemní kultury a jejich užití.
 • Práce s výsledky dotazníkových šetření.
 • Zpětná vazba změn ve firemní kultuře.

Bariéry rozvoje firemní kultury

Pomůžeme vám s následujícím:

 • Jak hledat ty, kteří rozvoj podpoří.
 • Jak navrhnout a realizovat akční plán změny.
 • Jak se vyrovnat s neúspěchem.
 • Jak naopak „medializovat“ úspěchy rozvoje firemní kultury.

„Kultura sní vaši strategii k snídani.“  Peter Drüker

Co je firemní kultura

V samotném základu to, jak se v organizace dělají všechny věci. Firemní kultura je o hodnotách a chování, které přispívá k jedinečnému sociálnímu a psychologickému prostředí organizace. Kultura je také o vnímání organizace. Definice popisu organizace zevnitř. Je to souhrn hodnot a také rituálů, které slouží k přitáhnutí členů a jejich integraci do organizace.
systém sdílených předpokladů, hodnot a přesvědčení, který řídí, jak se lidé chovají v organizacích. Firemní kultura je také civilizace na pracovišti. Kultura je o filozofii, postojích, přesvědčení, chování a praktikách, které definují samotnou organizaci. Je to také imunitní systém organizace.

Funkce firemní kultury

Vnější funkce firemní kultury

 • Umožňuje pochopení mise a strategie firmy a identifikaci základního cíle firmy.
 • Umožňuje integraci pracovníků, nabízí shodu cílů, které je možné vyvodit z mise a strategie firmy.
 • Zvyšuje angažovanost pracovníků, nabízí pracovníkům jednotná kritéria pro způsob měření a hodnocení efektivnosti.

Vnitřní funkce firemní kultury

 • Nabízí společný firemní jazyk a definuje hranice týmu.
 • Definuje kritéria pro přijetí i vyloučení, určuje zásady moci a kritéria statutu, uspokojuje potřeby bezpečí.
 • Obsahuje kritéria pro hodnocení a tresty, nabízí ideologii.
 • Integruje model společenstva, spolupráce, poskytuje znalosti a informace.

„Konzistentní lpění zaměřené na hodnoty je jedním z charakteristických znaků úspěšné organizace.“

Základní jednotky firemní kultury

 • Základní přesvědčení – jedná se o základní a nejhlubší rovinu organizační kultury. Spadají zde základní myšlenky a přesvědčení
 • Hodnoty – jsou jen do částečné míry vědomou a ovlivnitelnou rovinou organizační kultury
 • Postoje
 • Normy
 • Artefakty – vnější projevy organizační kultury, jenž je nejviditelnější pro vnějšího pozorovatele
 • Komunikace
 • Historky a mýty
 • Zvyky, rituály, ceremoniály

Jak účinně změnit firemní kulturu

„Definujte, co je pro vaši organizaci důležité. Spojení mezi prací zaměstnance a organizační strategií je špičkovým motorem zaměstnanosti zaměstnanců. Podívejte se na poslání vaší společnosti, její základní hodnoty a strategické cíle.“

Proces změny firemní kultury skrze naši službu

 1. Společně definujeme to, co je důležité pro vaši organizaci

 • Průzkum – analýza – zhodnocení – zpětná vazba
 • Prostředí – atmosféra – hodnoty – motivace – nedostatky – swot
 1. připravíme plán a určíme směr

 • Připravíme akční plán s milníky.
 • Realizujeme první workshop a sbíráme podněty.
 • Zaměřujeme se na to, co je nutné zlepšit okamžitě a ihned.
 1. Komunikujeme změny

 • Sdělujeme všem, o co půjde a koho a jak to ovlivní.
 • Naučíme vás komunikovat vhodnou formou.
 • Vytvoříme pracovní skupinu pro tento účel, sdílíme změny a náměty.
 1. Implementujeme

 • Jmenujeme zástupce/ agenty pro firemní kulturu.
 • Sledujeme vývoj a akční plán, stále vyhodnocujeme.
 • Definujeme školení a rozvojové kroky.
 • Podporujeme zástupce/ agenty firemní kultury.
 1. Zpětná vazba

 • Pravidelně sbíráme zpětnou vazbu.
 • Vytvoříme metriky pro měření aktuální kultury.
 • Nastavíme anonymní kanály pro sběr informací.
 • Sledujeme i v detailech a napříč všemi odděleními vertikálně i horizontálně.

Jak překonat změnu firemní kultury

 • Firma si musí připustit, že stará praxe, přesvědčení nebo přístup neřeší současný problém a již k nám ničemu není, a proto jejich další uplatňování nepovede ke kýženým výsledkům.
 • Otevřít svou mysl. Přijmout názor, že kromě způsobu, jímž jsme něco až dosud „vždycky dělali“, existují i jiné možnosti.
 • Přestat se zdůvodňováním, proč jsme dlouhodobě používali své oblíbené řešení, a místo toho se ptát, jak se můžeme změnit, něčemu naučit a růst.
 • Závazně se rozhodnout, že se starým přístupem navždy skoncujeme. To je ta nejtěžší část.
 • Cvičit se v novém způsobu a dosáhnout v něm dokonalosti. To je ta nejjednodušší část.

„Vůdcové 5. úrovně usměrňují potřeby svého ega v zájmu většího cíle, jímž je budování skvělé společnosti. Neznamená to však, že by vůdcové 5. úrovně neměli žádné ego nebo soukromé zájmy. Ve skutečnosti jsou neuvěřitelně ambiciózní, ale jejich ambice je především upřena k instituci, nikoli k sobě samým.“ Jim Collins

Proč pracovat na firemní kultuře s odborníky

V číslech

 1. 70 % aktivit na změnu firemní kultury selže.
 2. 33 % managementu nepodporuje svým chováním změnu kultury.
 3. 39 % zaměstnanců je resistentní vůči změně firemní kultury.
 4. 14 % firem nevytvoří dostatečný rozpočet na změnu.
 5. 14 % firem definuje další překážky pro přijetí změny.
 6. Více než 90 % organizací uvedlo, že v jejich firmě je důležité téma firemní kultury.
 7. 92 % manažerů se domnívá, že zlepšení podnikové kultury firmy by zlepšilo hodnotu společnosti jako celku.
 8. Více než 50 % firemní kultury ovlivňuje produktivitu, kreativitu, ziskovost, hodnotu a míru růstu organizace.
 9. Pouze 15 % uvedlo, že firemní kultura firmy je tam, kde by měla aktuálně být.

Reference

Reference dělení dle průmyslu a odvětví
Elektrotechnický průmysl E-commerce Neziskovky
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.. decoDoma, s.r.o. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Informační systémy Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Obce a města
Versino CZ, s.r.o. Europ Assistance s.r.o. Obec Zašová
Lehký průmysl Zdravotnictví a technika Maloobchod
Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. – Požární technika Arjo Czech Republic s.r.o. HECHT MOTORS s.r.o.
Strojírenství a obrábění kovů Logistika a doprava Elektrotechnický průmysl
Ammann Czech Republic a.s. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Siemens Česká republika
Papírenský a polygrafický průmysl Sklářský a porcelánový průmysl Nábytkářský průmysl
Tiskárna H.R.G. LASVIT s.r.o. Amirro s.r.o. – Sklo a zrcadla
Automotive Informační technologie Výroba  
Ammann Czech Republic a.s. sledovanitv.cz s.r.o LINDE + WIEMANN SE & Co. KG
Polygrafický průmysl Energetický průmysl Potravinářský průmysl
Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. NET4GAS, s.r.o. Nate – nápojová technika a.s.
Státní firmy Řetězce a retail
Velkoobchod
Společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Tesco Stores ČR a.s OTTO Office (CZ) s.r.o.

 

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.