Firemní mediace

Poskytujeme řešení a zvolení správného postupu a využití vhodných komunikačních dovedností pro roli prostředníka – mediátora – při řešení sporů nebo konfliktů.

V přibližně 70 % mediovaných případů je dosaženo výsledné a oboustranně akceptovatelné dohody!

Firemní mediace

Naše služba je metodou kultivovaného řešení konfliktů a sporů za přítomnosti  našeho prostředníka – mediátora, které probíhá  za  dobrovolné přítomnosti obou stran. Cílem naší mediace je vytvoření vzájemně oboustranně přijatelné dohody a dosažení smírného řešení.

Dohoda musí být nejen konkrétní, ale také reálná a akceptovatelná, vyvážená a výhodná pro obě strany, časově vymezená, dosažitelná a měřitelná, dle SMART matice.

Využití mediace

  1. Když je potřeba zklidnit napětí ve firmě nebo na pracovišti. Řešení a podpora vyjednávání s odbory mezi ně patří také.
  2. Když je nutné řešit nespokojenost zaměstnance s pracovním zařazením nebo s nároky kladenými na jednotlivé zaměstnance.
  3. Když firma potřebuje něco řešit interně a nestojí o publicitu.
  4. Když jsou tématem spory na pracovišti.
  5. Když se do diskuzí dostanou emoce.
  6. Když je potřeba nalézt ve firmě firemní konsensus.

Práce mediátora

Každý manažer se při své manažerské práci může setkat s konfliktními a problematickými situacemi, kde bude potřeba, aby zastával roli prostředníka a napomohl k řešení situace. Náš mediátor je v podstatě manažerem jednání se zájmem o prospěch všech zúčastněných stran. Mediátor podporuje strany a pomáhá jim zlepšit současnou situaci a směřovat je k podstatným záležitostem a skutečnostem v budoucnosti.

Jeho úkolem je především zprostředkovat mezi stranami v konfliktu oboustrannou výměnu informací, které doposud nevnímaly či si je nemohly z různých důvodů objasnit a předat. Napomáhá obou stranám k definování společných a rozdílných zájmů a pomáhá jim hledat zájmy za pozicemi, které sdělují a deklarují předkládanými tvrzeními či ultimáty.

Náš mediátor obvykle využívá techniky aktivního naslouchání, tedy shrnuje, parafrázuje, přerámovává, pomáhá vyjadřovat emoce, ale také povzbuzuje, ptá se a ověřuje pochopení klíčových otázek sporu, odkrývání zájmů a skutečných potřeb a hodnot a sporu.

Naše služba mediace umožňuje oběma stranám nalézt více efektivní a kreativní řešení dané situace než jiná řešení vyhrocených konfliktů, jako je tomu u soudní formy. V přibližně 70 % mediovaných případů je dosaženo výsledné a oboustranně akceptovatelné dohody!

Reference

Reference dělení dle průmyslu a odvětví
Elektrotechnický průmysl E-commerce Neziskovky
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.. decoDoma, s.r.o. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Informační systémy Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Obce a města
Versino CZ, s.r.o. Europ Assistance s.r.o. Obec Zašová
Lehký průmysl Zdravotnictví a technika Maloobchod
Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. – Požární technika Arjo Czech Republic s.r.o. HECHT MOTORS s.r.o.
Strojírenství a obrábění kovů Logistika a doprava Elektrotechnický průmysl
Ammann Czech Republic a.s. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Siemens Česká republika
Papírenský a polygrafický průmysl Sklářský a porcelánový průmysl Nábytkářský průmysl
Tiskárna H.R.G. LASVIT s.r.o. Amirro s.r.o. – Sklo a zrcadla
Automotive Informační technologie Výroba  
Ammann Czech Republic a.s. sledovanitv.cz s.r.o LINDE + WIEMANN SE & Co. KG
Polygrafický průmysl Energetický průmysl Potravinářský průmysl
Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. NET4GAS, s.r.o. Nate – nápojová technika a.s.
Státní firmy Řetězce a retail
Velkoobchod
Společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Tesco Stores ČR a.s OTTO Office (CZ) s.r.o.
firemní mediace
firemní mediace

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše indidivuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů flukutace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.