Firemní ombudsman

Firemní ombudsman zajistí vaší společnosti lepší důvěryhodnost a postará se o dohled nad dodržováním práv zaměstnanců.

Kdo je ombudsman

Slovo i institut vznikl ve Švédsku, kde byl ombudsman pověřen králem dbát na správné chování úředníků. V roce 1809 se institut ombudsmana dostal do švédské ústavy. Významného rozšíření se dočkal ale až v druhé polovině 20. století. Nyní je tento institut v různých formách rozšířen téměř ve 100 státech světa, jak píše wikipedie. V České republice bych ji zařadil jako poměrně mladou službu, pokud se týká oblasti HR. V rámci mé praxe se jedná o konzultační a procesní podporu při zavádění změn v organizaci, výraznému nárůstu nebo poklesu zaměstnanců, při komplikovaných personálních problémech, jako je fúze nebo převzetí, témat rodinných firem, při problémech reputace na trhu práce nebo poškozené značky zaměstnavatele atd.

Kdo je firemní ombudsman

Role ombudsmana obvykle představuje osobu nebo službu, která je jakýmsi zastáncem někoho, skrze občanské záležitosti. V oblasti HR je firemní ombudsman někdo, kdo hájí a pečuje o zaměstnance, ale jeho role přechází i do oblasti řešení problémů, překážek ve vztazích nebo procesech, ale také do oblastí spokojenosti, motivace a pracovního naplnění. Firemní ombudsman může mít zásadní vliv na snížení fluktuace nebo personálního rozvoje a celkové produktivity organizace.

Co řeší firemní ombudsman

Nejčastěji se řeší témata od hygieny pracovního prostředí po rozvoj firemní kultury. Obvykle pracuji formou sezení, koučinku nebo cílených workshopů. Řeším především interpersonální témata, vztahy, organizační problémy, problémy v řízení organizací, rozvoj středního managementu, pokles motivace, loajalitu a angažovanost, stresovou zátěž nebo vyhoření, procesní problémy, komunikační problémy a konflikty.

Proč si vybrat službu firemního ombudsmana

Dnešní situace pro firmy není dobrá, pociťují velký nedostatek zaměstnanců a potýkají se s problémy v náboru, ale také ve fluktuaci. Cítí, že jsou provozně slepí a netuší, kde mají problematická místa. Personální audit odhalí kde co, ale ombudsman, který do firmy dochází pravidelně, čerpající z prostředí jiných organizací a nezatížen konkrétní firmou a její politikou je často právě ten, který rychle rozklíčuje problém.

Kolik stojí služba firemního ombudsmana

Vše se odvíjí od frekvence, firmu je třeba navnímat, nejprve intenzivněji, posléze v nějaké formě pravidelného docházení. Služba je založena na klíčové věci a tou je důvěra mezi mnou, klientem a jeho zaměstnanci. Cena za měsíční spolupráci se pohybuje v řádech desítek tisíc korun, ale i tato investice se vyplatí s ohledem na to, co dokáže zachránit: odchody lidí a jejich opětovný nábor, procesní a organizační problémy, poškozená kultura a reputace zaměstnanecké značky.

Nabídka služby firemního ombudsmana

Nabízíme službu těm společnostem, které chtějí získat důvěru svých zaměstnanců a tím také zvýšit efektivitu podnikání v daném oboru.

Ombudsman pro firmu rovněž prověří vnitřní atmosféru a vnitropodnikové vztahy a je schopen upravit některé ne právě ideálně fungující vazby mezi podřízenými a nadřízenými. Ombudsman pro firmy a organizace je dobrou cestou, jak být transparentní nejen navenek, ale také z pohledu vašich zaměstnanců.

Touto službou získáte zkušeného personálního konzultanta s praxí z nejrůznějších společností, který bude pravidelně docházet do vaší společnosti a bude poskytovat vám a vašim zaměstnancům podporu při řešení nejrůznějších překážek a komplikací mezi týmy nebo vedením.

Firemní ombudsman pro vás dokáže být velice dobrou podporou při zavádění změn v organizaci, skokovému nárůstu zaměstnanců nebo při komplikovaných personálních problémech, vysoké fluktuaci nebo trátě reputace na trhu práce.

Článek: Firemní ombudsmani snižují fluktuaci a zlepšují výkon